صنعت ساختمان

صنعت ساختمان

این دپارتمان متشکل از تیم بسیار توانمند در حوزه ی طراحی ،اجرا ،جذب سرمایه و مشارکت و بازاریابی و فروش را تشکیل می دهد.هم اکنون گروه ساختمانی فراز وابسته به شرکت شهرآوران کریاس در حال اجرای پروژه های ساختمانی متعدد در شهر اصفهان می باشد ،که با سابقه د...