کریاس ، آستانه ی ورود به هر فضا و هر جایگاه و درگاه داخل شدن به هر محل دارای شرافتی است .

در تعبیری دیگر به درگاه نشستن شاهان و بزرگان گفته می‌شده ، همانجایی که محل تعالی و رشد و دستیابی به ارتباطات ارزشمند با انسان ها و فرصت های جدید و بی بدیل بوده است .

ما نام کریاس را از این رو برگزیدیم که این نام یادمان شکوه و زیبایی شهر شگفت انگیز و بی بدیل اصفهان و نام یکی از کاخ های زیبا و افسانه ای در این شهر بوده است . همچنین عمارتی زیبا در پل خواجوی اصفهان به این نام وجود دارد که نقل است شاهان عباسی بر آن می‌نشستند و در کنار میزبانی از میهمانان داخلی و خارجی خود در این محل نظاره‌گر شکوه و عظمت زنده‌رود همیشه جاری بوده اند ؛

تلفیق شکوه و عظمت و جریان حیات بخش آب زنده رود ، تعامل و ارتباط بین تمدن‌ها و ملت‌ها  .

کریاس در منظر ما یعنی جایی و راهی برای برقراری ارتباطات موثر ، هدفمند ، با ارزش ، متعهد و دانش محور با جامعه‌ی جهانی برای پیشرفت ، توسعه‌ ، سربلندی و اعتلای ایران عزیزمان.

خدمات