مشاوران

مشاوران

دکتر امینی
مشاور ارشد امور استراتژیک
مدیر عامل موسسه خبری رسانه ای و خبرگزاری موج

دکتر محمود رضا امینی

 

 

عباد
مشاور حوزه ی سرمایه گذاری و کسب و کار
رییس هیات مدیره ی شرکت فرازبند سپاهان

مهندس حسنعلی عباد سیچانی ​

 

 

حیدری
مشاور حوزه ی اقتصادی و بازار
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

دکتر محمد رضا حیدری​

 

 

سالم
مشاورارشد حوزه ی رسانه و توسعه ی کسب و کار های خلاق
مدیر روابط عمومی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس

دکتر مهدی سالم​

 
امیررضا
مشاور حوزه ی مدیریت منابع انسانی
مدیرعامل شرکت فرازبند سپاهان

دکتر امیر رضا عباد سیچانی​​