مدیران

تیم ما

مدیران

امین پور
عضو هیات مدیره / مدیرعامل​

محمد حسین امین پور

 

 

کریمی(1)
عضو هیات مدیره / معاون روابط بین الملل / مدیر دپارتمان تبلیغات

اسماعیل کریمی

 

 

حبادی(1)
رییس هیات مدیره ​

دکتر علی حبادی

 

 

سمانه
عضو هیات مدیره / مدیردپارتمان گردشگری​

سمانه عباد سیچانی

 

 

مردانی(1)
عضو هیات مدیره / مدیر دپارتمان بازاریابی بین المللی

زهرا مردانی

 

 

پورفولادی(1)
معاون اجرایی / مدیر دپارتمان ساختمان و حوزه ی سرمایه گذاری ملک و مسکن​

علی پورفولادی ​

 

 

اقبالی(3)
مدیر دپارتمان آموزش ​

سمیه اقبالی نژاد ​

 

 

یاوری(1)
مدیر دپارتمان فناوری اطلاعات​

زهرا یاوری​

 

 

خاتون آبادی
مدیر دپارتمان کسب و کارهای خلاق​

سید محمد خاتون آبادی ​