صنعت ساختمان

این دپارتمان متشکل از تیم بسیار توانمند در حوزه ی طراحی ،اجرا ،جذب سرمایه و مشارکت و بازاریابی و فروش را تشکیل می دهد.هم اکنون گروه ساختمانی فراز وابسته به شرکت شهرآوران کریاس در حال اجرای پروژه های ساختمانی متعدد در شهر اصفهان می باشد ،که با سابقه درخشان در این زمینه یکی از شرکت های معتبر در این صنعت شناخته می شود.

چشم انداز این بخش مجموعه حضور در بازارهای سطح کشور و در آینده ای نزدیک به بازارهای بین المللی این صنعت می باشد.