آموزش

فعالیت های آموزشی با همکاری موسسه فرهنگی هنری مرور وقایع جهان

طراحی و اجرای رویداد های آموزشی گردشگری لرنینگ کمپ

این رویدادها تلفیقی از رویدادهای آموزشی با رویداد های گردشگری ،بازی ،چالش و هیجان در راستای ارتقای فردی و سازمانی با حضور مخاطبان مختلف برگزار می گردد.

بر خلاف رویدادهای رایج آموزشی در سازمان ها که در فضای خشک و غیر منعطف و صرفا آکادمیک برنامه ریزی برگزار می گردد ،رویدادهای لرنینگ کمپ در لوکیشن های جذاب گردشگری و تفریحی با بازی و برنامه های شاد و همراه با خدمات گردشگری اجرا می شود.