مشاوران داخلی

دکتراحمد امین پور

دکترای معماری،عضو هیات¬علمی دانشگاه هنر اصفهان
فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت تهران
مشاور کلان حوزه ی هنر و گردشگری
مدیر کل اسبق سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

مهندس حسنعلی عباد

مهندس عمران
مدیر عامل شرکت مهندسی فراز بند سپاهان
مشاور حوزه ی کسب و کار
کارآفرین

 

 

دکتر محمدرضا حیدری

دکترای اقتصاد ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق علیه السلام
مشاور کلان و راهبردی اقتصادی
مدیر خانه ی شغل و ایده ی اصفهان

 

دکتر امیر رضا عباد

کارشناس مهندسی عمران
دکترای مدیریت
مدیرعامل گروه ساختمانی فراز