مشاوران خارجی

خانم ماریا گوردوفسکایا

مشاور و متخصص برندینگ گردشگری 

در کشور روسیه

خانم دکتر سلطانا زورپیدو

مشاور و متخصص برندینگ گردشگری
در کشورهای یونان و آلمان

خانم تت لئونگ

مدیر دفتر نمایندگی بازاریابی و فروش

 در کشورهای چین و هنگ کنگ 

آقای یوسف انور

همکار و مشاور بازاریابی و توریسم

در کشورهای هند، قطر و امارات

آقای مرتضی کالندر

همکار و نماینده ارشد IADWP 

در کشور ترکیه

آقای پیوتر پیترزیک

همکار  و مشاور گردشگری MICE

در کشور لهستان